experts in energy distribution

Lees meer over 100% powered

Wie maakt er gebruik van onze diensten

Laaddienstvelener

Laaddienstverlener

Als Charge Point Operator bent u gebaat bij lage exploitatie kosten niet alleen door kwaliteit maar ook servicevriendelijkheid en correcte werking met uw back-office. Hoe realiseren we dat?

 
Overheid

Overheid

Bent u provincie of gemeente en voornemens laadpunten in de buitenruimte te plaatsen? Wat komt daar allemaal bij kijken en is de veiligheid van de burger dan gewaarborgd?

 
Netwerkbedrijf

Netwerkbedrijf

Voldoet het laadpunt wel aan de netbeheerders eisen (NTA), is deze veilig en servicevriendelijk?

 
Laadpaalproducent

Laadpaalproducent

Wat zijn de eisen die aan een aansluiting op het regionale elektriciteitsnetwerk worden gesteld? En hoe implementeert u dat in het product?

 
Zakelijk

Zakelijk

U wilt voor uw bedrijf laadvoorzieningen aanschaffen bij uw vestiging(en) als kantoor, grootwinkelbedrijf of vastgoedontwikkelaar. Wat komt er op u af?

 

Over 100% Powered

WAT DOET 100% POWERED

100%POWERED is expert in ontwikkeling, onderhoud en realisatie van energiedistributie in combinatie met laadtechnologie. Wij hebben deze specialismen geïntegreerd in advies en het stelt ons in staat klanten te ondersteunen bij de ontwikkeling, uitrol en exploitatie van energiedistributie en laadvoorzieningen ten behoeve van elektrisch vervoer. Door samenwerking met partners uit ons netwerk kunnen wij complexe vraagstukken transformeren naar interessante oplossingen.

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, voor nu en later; niet alleen denken maar ook doen. Vanzelfsprekend geldt dat voor de bedrijfsvoering van onze onderneming. Onder andere door duurzame opwekking van energie voor ons kantoor door zon en wind, meer dan de helft van al onze afgelegde ritten gebeurt met elektrisch vervoer en wij sponsoren een lokale club sportieve mensen.

De kennis van 100% powered

Elektriciteit

Een wereld zonder elektriciteit is niet meer voor te stellen!
Onze economie is hiervan volkomen afhankelijk, belangrijke zaken in onze samenleving waaronder productie, communicatie en logistiek kunnen zonder deze energievoorziening niet plaatsvinden.

Elektrisch vervoer

Verduurzaming van ons vervoer door introductie van volledig elektrische voertuigen of plug-in hybrides zorgt ervoor dat er een andere manier van energievraag zal zijn. Het opladen van de accu gebeurt op plaatsen waar tot voor kort nog geen laadvoorziening aanwezig was en de vraag naar laadvoorzieningen zal alleen maar toenemen. Enerzijds door lancering van steeds meer elektrische voertuigen van de autofabrikanten en aan de andere kant door (lokale) overheden die zullen sturen op minder milieubelasting en bedrijven die actief zijn met verduurzaming van hun wagenpark.
Voor de huidige partijen -charge point operators- die publieke laadinfrastructuur aanleggen in de openbare- of semi-openbare ruimte is het van commercieel belang dat de exploitatie van deze laadinfrastructuur uiteindelijk rendement oplevert.

Advies

Energiedistributie van elektriciteit in combinatie met laadtechnologie voor elektrisch vervoer op een veilige en slimme manier vraagt om kennis en innovatie. Laadoplossingen en infrastructuur waarvan de ‘total cost of ownership’ uiteindelijk optimaal is zorgen ervoor dat elektrisch vervoer als business case zal slagen.
Onze ruime ervaring in ontwikkeling, onderhoud en realisatie van energiedistributie in combinatie met laadtechnologie hebben wij geïntegreerd in advies aan u.

100% projecten

Een overzicht van projecten die tot stand zijn gekomen met onze inzet van specifieke kennis en ervaringen van elektrische energiedistributie in combinatie met laadtechnologie voor elektrisch vervoer:

Earth Fault Monitor

Earth Fault Monitor

Ontwerp Earth Fault Monitor voor bescherming tegen DC lekstromen 6mA conform IEC/EN60364 deel 7-722.

Deze monitor maakt de dure klasse B aardlek overbodig! De monitor kan ingezet worden in 3 fasen laadpunten in combinatie met de standaard klasse A aardlekschakelaar om zodoende voor een minimale prijs maximale bescherming te krijgen voor de gebruiker van de laadpaal en te voldoen aan de geldende norm. Uitvoerige brochure op aanvraag verkrijgbaar.

GreenFlux

GreenFlux

Nederlandse Charge Point Operator die bouwt aan een landelijk netwerk van snellaadpalen (AC) op ‘A1 lokaties’ met verblijffunctie zoals Van der Valk en La Place samen met partner ANWB.

Groningen, Utrecht, Arnhem, Maastricht

Groningen, Utrecht, Arnhem, Maastricht

Projectmanagement van energiedistributie in binnenstedelijk gebied voor uiteenlopende toepassingen, waar onder ondergrondse elektra aansluitingen voor markten en evenementen. Afstemming en uitvoering met belanghebbende als lokale overheid, buitenlandse producenten, netwerkbedrijven zoals Enexis, Stedin of Liander en uitvoerende aannemers.

Netbeheerders en stichting e-laad.nl

Netbeheerders en stichting e-laad.nl

Kostenreductie aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. In samenspraak met de netbeheerders het technische ontwerp van laadinfrastructuur zodanig aangepast dat exploitatiekosten drastisch omlaag kunnen en de gewenste netwerkaansluiting (NTA) gerealiseerd kan worden. Uiteindelijk heeft deze innovatie geresulteerd in een zogenaamde "compacte laadpaal". 

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant

Productinnovatie en uitvoering van laadinfrastructuur in de 5 grootste steden van de provincie Noord-Brabant. In diverse fases tot 2015 worden 600 laadpunten gerealiseerd in de openbare ruimte.

Stichting elaad.nl

Stichting elaad.nl

Realisatie van een netwerk aan laadinfrastructuur in de openbare ruimte. Opgedane service- en gebruikerservaring gebruiken voor productvernieuwingen en verbeteringen van processen. Laadpunten in steden zoals Rotterdam, Hengelo en Utrecht.

Tesla Motors Tilburg

Tesla Motors Tilburg

Testfase communicatie protocol tussen laadpunt en voertuig voorafgaand aan de introductie van Tesla’s "hard-core amazing car Model S".

Contactgegevens

100% powered

 

100%POWERED

Office: +31 (0)546-63 16 56

E-mail: info@100ppowered.nl
Web: www.100ppowered.nl

 

Twitter: @100PPOWERED

KvK: 60636971

BTW: NL104292520B01

 

 

 

Experts in energy distribution